top of page

Çocuklarda Teknoloji Bağımlılığı💻  • Teknoloji hem yararlı bir hizmetçi hem de tehlikeli bir ustadır. -Christian Louise Lange-

12 görüntüleme0 yorum
Post: Blog2 Post
bottom of page