top of page

Özgül Öğrenme Güçlüğü📌Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.

15 görüntüleme0 yorum
Post: Blog2 Post
bottom of page