top of page

Özgül Öğrenme Güçlüğü📌Aynı zamanda öğrenme güçlüğü olarak bilinen disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.

8 görüntüleme0 yorum
Post: Blog2 Post
bottom of page