top of page

KUKLALARLA GÖSTERİ

Güncelleme tarihi: 1 Tem 2021Malzeme: Ritim tutmak için kullanılacak bir müzik aleti (Kalın ve ince ses çıkarabilen)

Ortam: Sınıf (sınıfta bir gösteri sahnesi hazırlanabilir)

Çocuk Sayısı: 10

Öğretmen sınıfa gelir ve elinde bir kukla ile çocuklara kısa bir gösteri hazırlar. Kukla çeşitlerinden bahseder, kuklaları gösterir (parmak kuklası, yüzük kuklası, el kuklası, ipli kukla gibi).Bugün çocuklarla bir kukla canlandırılacağı ve canlandırılacak kukla ile bir gösteri hazırlanacağı söylenir. Çocuklara hangi kuklayı canlandırılabileceği sorulur ve çocukların tahminleri dinlenir. Çocuklar tahminlerini söyledikten sonra öğretmen çocuklara bir ipli kukla canlandırılacağını söyler. Çocukları ikişerli gruplara ayırır ve çocuklara kendi aralarında kimin ipli kukla kimin kuklayı yönetecek kişi (hayalbaz) olacağını belirlemelerini ister. Çocuklar görevlerini belirlediğinde, öğretmen ipli kukla olan çocuklara arkadaşlarının onları yönlendirmelerine göre hareket edeceklerini söyler. Çocuklara ritim aletiyle bir ritim tutulur ve ritim durana kadar hayalbaz görevindeki çocukların, ipli kukla rolündeki arkadaşlarını yönlendirerek kısa bir gösteri hazırlamaları istenir. Süre dolduğunda (Öğretmen çocukları gözlemler. Eğer çocuklar hareket etmiyorlarsa oyunu sonlandırır. ) çocuklar sırayla arkadaşlarına gösterilerini sergilerler. Bütün çocuklar gösterilerini sergiledikten sonra oyun tekrarlanır. Bu sefer ipli kukla rolünde olan çocuk hayalbaz, hayalbaz olan çocuk ipli kukla rolünde olur. Oyun bitiminde çocukların gösterileri izlenir ve çocuklardan sandalyelerine oturmaları istenir. Öğretmen çocuklardan gözlerini kapamalarını ve kendilerini bir kukla atölyesinde kukla olarak hayal etmelerini ve kendilerini nasıl özgür bırakabileceklerinin yolunu bulmalarını ister. Her çocuk kendini özgür bir kukla yapmak için nasıl bir yol bulduğunu söyler. Her çocuğun çözüm yolu dinledikten sonra öğretmen bir ritim aletiyle ritim tutar. Ritim aleti kalın bir ses çıkardığında çocukların ağır, yavaş hareketlerde bulunmaları; ritim aleti ince bir ses çıkardığında ise çocukların istedikleri gibi hareket etmeleri istenir. Çocuklardan ritme uygun hareketlerde bulunmalarına dikkat etmeleri istenir. Çocuklar alıştıktan sonra öğretmen ses değişimleri arasındaki sürede değişiklikler yaparak çocukları şaşırtmaya çalışabilir. Şaşıran çocuklar öğretmenin yanında gözlemci olarak şaşıran arkadaşlarını tespit ederler. Oyun sonunda en sona kalan çocuk tebrik edilir ve bütün çocuklar alkışlanır. Oyun süreci bittikten sonra çocuklar yerlerine alınır ve değerlendirme soruları çocuklara sorulur.

Uyarı: Oyun sırasında hayalbaz rolündeki çocukların ipli kukla rolündeki arkadaşlarını nasıl yöneteceklerine müdahale edilmemelidir. Çocukların hareketleri gözlemlenmeli, tehlikeli bir hareket olmadığı takdirde müdahale edilmemelidir.


1) Öğretmen çocukları dramatik oyun sırasında ne olduğunu ve kimin ne yaptığını hayal etmeye davet eder ve oyunu yaklaşık 30 saniye gözlerini kapalı olarak hayal etmelerini ister.

2) Oyunda ne olduğunu bana kim söyleyebilir?

3) Oyun sırasında bir alet kullanmak yerine bağımsız olmak için başka ne yapabilirsiniz?

4) Oyun sırasında kullandığımız ritim enstrümanlarının sesleri birbirine benziyor?

Ritim enstrümanlarından gelen sesler ne şekilde birbirinden farklıdır?

5) Kukla gibi başka hangi araçların yönlendirilmesi gerekir?

6) Oyunda istediğiniz gibi davranamadığınızda, kukla gibi davrandığınız için nasıl hissettiniz?

7) Bir kukla başkası tarafından yönlendirildiğinde nasıl hisseder?

8) Bir hayalperest gibi davranan arkadaşınızın talimatları hakkında ne düşünüyorsunuz?

9) Bu oyuna orijinal ismi yerine başka bir isim verebilir misiniz?

10) Bu oyun başka nasıl sona erdirilebilir?

11) Bu oyunla ilgili bir soru sormak isteseydin ne sorardın?

87 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Post: Blog2 Post
bottom of page