top of page

KUM TANELERİNİ VE DENİZ KABUKLARINI İNCELEYELİM

Güncelleme tarihi: 1 Tem 2021Amaç: Çocukların kum tanelerinin yapısını, kapladığı alanı, boyutunu, yakından nasıl bir şeye benzediğini anlamalarını sağlamak. Bunun yanında deniz kabukları hakkında çeşitli bilgiler öğrenmesini ve deniz kabuklarından gelen sesin kaynağının ne olduğunu anlamasını sağlamaktır.

Kullanılan Materyaller: Kum havuzu, su, kova, kürek, çeşitli geometrik şekil kalıpları, çeşitli boylarda ve şekillerde deniz kabukları, iki tane plastik kap, askı, ip, sirke, cam fanus, büyüteç

Yaş grubu: 5-6 yaş

Ortam: Okul bahçesinde kum havuzu ve sınıf ortamı ile bütünleştirilmiş bir etkinlik ya da sahil kenarı (çocukların güvenlikleri sağlanmış bir ortam) ‘nda düzenlenmiş bir etkinlik olabilir.

Kazanım ve Göstergeler

Bilişsel Alan:

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir. Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır. Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar. Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2:Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/durum/olayın ipuçlarını söyler.

Kazanım 3: Algıladıklarını hatırlar. Göstergeleri: Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Kazanım 5: Nesne ya da varlıkları gözlemler. Göstergeleri: Nesne/varlığın şeklini söyler. Nesne/varlığın büyüklüğünü söyler.

Nesne/varlığın dokusunu söyler. Nesne/varlığın sesini söyler. Nesne/varlığın kokusunu söyler.

Nesne/varlığın miktarını söyler.

Nesne/varlıkları miktarına göre ayırt eder, eşleştirir.

Kazanım 7: Nesne ya da varlıkları özelliklerine göre gruplar. Göstergeleri:

Nesne/varlıkları büyüklüğüne göre gruplar.

Nesne/varlıkları miktarına göre gruplar.

Kazanım 8: Nesne ya da varlıkların özelliklerini karşılaştırır. Göstergeleri:

Nesne/varlıkların şeklini ayırt eder, karşılaştırır. Nesne/varlıkların büyüklüğünü ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne/varlıkların sesini ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne/varlıkların yapıldığı malzemeyi ayırt eder, karşılaştırır.

Nesne/varlıkların miktarını ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 11: Nesneleri ölçer. Göstergeleri: Ölçme sonucunu tahmin eder.

Ölçme sonucunu söyler. Ölçme sonuçlarını tahmin ettiği sonuçlarla karşılaştırır.

Kazanım 12: Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Kazanım 17: Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Gelişimi:

Kazanım 1: Sesleri ayırt eder. Göstergeleri:

Sesin kaynağının ne olduğunu söyler. Sesin özelliğini söyler.

Kazanım 5: Dili iletişim amacıyla kullanır. Göstergeleri:

Sohbete katılır. Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 8: Dinledikleri/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder. Göstergeleri: Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar. Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Motor Gelişim:

Kazanım 4: Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri:

Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

Malzemelere elleriyle şekil verir. Malzemelere araç kullanarak şekil verir.


Öğrenme Süreci:

Çocuklar kum havuzunun bulunduğu bir ortama alınır. Çocukların istedikleri gibi kumla oynamalarına fırsat verilir. Elleri ve ayaklarıyla birlikte kumların dokusunu hissederler. Çocuklara kumların nasıl göründüğü sorulur. Onların verdikleri cevaplar dinlendikten sonra kumları daha yakından incelemek isteyip istemedikleri sorulur. Çocuklara büyüteç verilerek kumları daha yakından incelemeleri sağlanır. Çocuklar kumları inceledikten sonra, çocuklara kumların miktarının, kapladığı alanın ne kadar olduğu hakkında tahmin etmeleri istenir. Çocuklara kovalar ve kürekler dağıtılır. Ellerindeki kovaların kaç kez kürekle doldurulduğunda dolacağını tahmin etmeleri istenir. Çocuklar kovayı kumla doldururken sayarlar ve gerçek durum ve tahminlerini karşılaştırırlar. Çocuklara çeşitli geometrik şekillerde kalıplar dağıtılır. Çocuklar bu kalıplara kumları doldurarak birer geometrik şekiller elde ederler. Daha sonra çeşitli kaplar dağıtılarak bir kaptan diğerine aktarırken sesleri dinlerler.

Çocuklar kumları ıslatarak oluşan değişimleri incelerler. Kum ıslandığında nemlilik olduğu ve nemli kumun vücuda yapışabildiği, kuru olduğunda ise akışkan bir yapıya sahip olduğunu gözlemlerler. Ayrıca kumların su ile kullanıldığında daha rahat şekil verilebildiğini gözlemlerler.

Kumları inceledikten sonra çocuklara çeşitli boylarda ve şekillerde deniz kabukları dağıtılır. Çocuklar deniz kabuklarını incelerler. Onları özelliklerine göre karşılaştırırlar. Çocuklarla askıdan yapılan terazi kullanılarak deniz kabukları ölçülür. Bir kısma deniz kabuğu bir kısma kum taneleri doldurarak ölçüm yapmaları sağlanır. Çocuklardan deniz kabuklarını kulaklarına koyarak dinlemeleri istenir ve çocuklara bu sesin kaynağının nerden geldiğini tahmin etmeleri istenir. Çocuklara bazı kaynakların bu sesin denizden geldiği söylendiği açıklanır. Çocuklara bunun gerçek olup olmadığını düşünmeleri istenir. Daha sonra çocuklara deniz kabuklarının ses dalgalarını iletebilen bir özelliğe sahip olduğunu, bu yüzden deniz kabuklarını nerde kullanırsak, orda ki ortamın ses dalgalarını duyduğumuz açıklanır. Eğer deniz kenarında dinlersek, denizin sesinin titreşimlerini duyabileceğimiz açıklanır.

Son olarak çocuklara deniz kabuklarını sirkede bekletirsek neler olabileceği sorulur. Daha sonra sirke içerisine deniz kabukları koyularak çocukların bunu gözlemesi sağlanır. Belirli saatler içerisinde deniz kabuklarında oluşan değişimler gözlemlenir ve çocuklarla birlikte olası nedenleri ve sonuçları konuşulur.

Etkinlik bitiminde kumun nasıl meydana geldiği anlatılan bir hikâye çocuklara anlatılabilir.

Bilimsel Süreç Becerileri

Gözlem: Çocuklar kumu ve deniz kabuklarını beş duyularını kullanarak gözlemlerler. Çocuklar büyüteç yardımı ile gözlemlerine devam ederler.

Çocuklar sirke içerisinde kalmaya devam eden deniz kabuklarında meydana gelen değişimleri gözlemlerler.

Sınıflama: Çocuklar deniz kabuklarını boyutuna, şekline, miktarına göre karşılaştırır. Koleksiyondaki bütün nesnelerin benzer özelliklerini tanımlarlar. İki gruba ayırarak sınıflama yaparlar. Kabukları büyüklüklerine göre, şekillerine göre sınıflandırabilirler.

Sirkede bekleyen deniz kabuklarının saatler içerisindeki farklılıkları belirleyip karşılaştırırlar.

İletişim: Çocuklar nesne/olayları doğru bir şekilde tanımlar/açıklarlar. Çocuklar sorulan sorulara cevap verirler ve düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşırlar. İzlediklerini/gözlemlerini çeşitli yollarla ifade edebilirler. Anladıklarını anlatan bir resim yapabilirler.

Ölçme: Çocuklar uygun ölçme araçlarını seçerler. Seçtikleri ölçme araçlarını uygun şekilde kullanırlar. Ölçme sonuçlarını kanıt olarak kullanırlar. Çocuklar istenen sonuçlara ulaşmak için ölçme sonuçlarını kullanırlar.

Deniz kabuklarında boy sıralaması yaparlar.

Tahmin Etme: Çocuklar onlara sorulan sorular hakkında basit tahminler yaparlar. Tahminlerin nedenlerini mantıklı şekilde açıklarlar. Tahminlerin doğruluğunun kontrolü için önerilerde bulunur.

Örneğin; Deniz kabuğu sirke içerisinde beklerse ne olur?

Deniz kabuğunu kulağımıza koyduğumuzda gelen ses nerden gelir?

Sonuç Çıkarma: Çocuklar gözlemlediği olay ve nesneler arasındaki ilişkiyi tanımlarlar. Çıkarımlarda bulunmak için bütün uygun bilgilerini kullanırlar. Çocuklar mantıklı çıkarımda bulunurlar. Etkinlik içerisinde yapılan deneyin ve gözlemlerin olası neden ve sonuçlarını mantıklı bir şekilde açıklarlar.


Değerlendirme

Kum nasıl meydana gelmiştir?

Sirkede bekleyen deniz kabuklarına ne oldu?

Kumlar kaptan kaba aktarırken nasıl ses çıkar?

Deniz kabuklarından gelen sesler nerden geliyor?

Nemli kum neden üstümüze yapışır?

Kumu su ile kullandığımızda neden kalıplara daha rahat şekil veririz?

Sözcükler: Kum, deniz kabuğu

Kavramlar: Nemli-kuru / büyük-küçük / ağır-hafif / ince-kalın


Aile Katılımı: Ailelerden çocukları ile birlikte topladıkları deniz kabuklarını kullanarak bir ürün elde etmeleri istenir.

Uyarlama: Eğer sınıfta özel gereksinimli bir öğrenci varsa, etkinlik ona göre şekillendirilebilir.

340 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentários


Post: Blog2 Post
bottom of page