top of page

Tavşan Ve Tazı Oyunu

Güncelleme tarihi: 1 Tem 2021Etkinlik Adı: ‘’TAVŞAN VE TAZI OYUNU’’

Etkinlik Türü: Oyun (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Grubu: 4 yaş

Kazanım ve Göstergeler:

Bilişsel Alan

Kazanım 1: Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri: Dikkat edilmesi gereken nesne/durum/olaya odaklanır.

Dil Gelişimi

Kazanım 7: Dinledikleri/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri: Dinledikleri/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Motor Gelişim

Kazanım 1: Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri: Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

ÖĞRENME SÜRECİ

Öğretmen sınıfa elinde tavşan ve tazı resimleri ile gelir. Bu iki hayvan üzerinden çocuklarla konuşur. Bu hayvanlar hakkında çocuklar ile konuştuktan sonra çocuklara ‘’Tavşan ve Tazı ‘’isimli bir oyun oynayacaklarını söyler. Oyuna başlamadan önce oyunun kuralları öğretmen tarafından çocuklara açıklanır. Oyuna geçilir.

Çocuklar el ele tutuşarak bir daire teşkil ederler. Çocuklardan biri tazı olup dairenin içinde durur, bir diğeri ise tavşan olup dairenin dışındadır. Tazı tavşanı kovalar ve dairenin öbür tarafına geçmeye çalıştıkça dairedekiler kollarını alçaltarak veya yükselterek engel olmaya çalışırlar. Tazı tavşanı tutunca daireye girilir ve yerlerine başkaları tazı ve tavşan olur.

Materyaller: Tavşan ve tazı resmi

Sözcükler: Tavşan, tazı

Kavramlar:

Değerlendirme: Oyunumuzun adı neydi?

Oyunumuzda hangi hayvanları canlandırdık?

Sence tavşan mı hızlı koşar, yoksa tazı mı?

1.461 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


Post: Blog2 Post
bottom of page